Biografia lui Ramana Maharshi Mărește

Biografia lui Ramana Maharshi

Biografia lui Ramana Maharshi
Gabriele Ebert

 
O biografie foarte detaliată, oferind fapte și cifre utile pentru a înțelege cât mai bine cine a fost Ramana Maharshi.

Mai multe detalii

Biografia lui Ramana Maharshi
Gabriele Ebert

Această carte, scrisă de Gabriele Ebert cu măiestrie şi meticulozitate, în spiritul cunoscutei perfecţiuni teutone, relatează cu fidelitate şi devotament, competent şi metodic, viata lui Ramana Maharshi.

Cartea este bogată în povestiri şi întâmplări ce dau viaţă învăţăturilor acestui mare Maestru Spiritual şi care scot în evidenţă pilda vie pe care el a întruchipat-o.
  
Ramana Maharshi este unanim considerat drept cel mai mare înţelept care s-a născut pe această planetă - ca un act al Graţiei divine - în ultimul mileniu.
  
Ramana Maharshi a dus o viaţă ireproşabilă, fară de pată, fiind un exemplu viu de puritate morală şi claritate intelectuală. A fost un poet inspirator şi un filosof înţelept dar, mai presus de toate, a fost un maestru care a instruit în mare măsură prin Tăcere.
  
În viaţa personală, Maharshi a fost un model de iubire şi compasiune, îmbrăţişându-i pe toţi cei care au venit la el cu ecuanimitate şi empatie adevărate, ncrefuzănd niciodată călăuzire celui ce i se adresa în acest scop.
  
Vreme de peste 50 de ani, de la Realizarea sa la vârsta de 17 ani şi până la moartea sa în 1950, a dus o viaţă simplă pe colina sfântă Arunachala din sudul Indiei.
  
Influenta şi ghidarea lui se fac resimţite încă şi astăzi, chiar şi după moartea sa, de către aceia care îi practică învăţătura în mod conştient.

  • Autor Gabriele Ebert
  • Editura Mix
  • Pagini 300
  • ISBN 978-606-8460-36-9